CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HOÀ
  TIN TỨC  
Hôm nay:
Đường dây nóng
Kỹ Thuật:
+84.28 3843 2472- Ext 105
Kế hoạch:
+84.28 3843 2472- Ext 124
Tìm kiếm
Web link
Giới thiệu đến bạn bè
 
  .:: TIN TỨC Xem tiếp ++  
TB ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền biểu quyết ĐHCĐ năm 2023
Nghị quyết thông qua ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên 2024
Nghị quyết thông qua ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên 2023
Thông Báo bổ nhiệm Phó Giám Đốc Cty CP Điện tử Bình Hòa năm 2012
Nghị quyết HĐQT về điều chỉnh tăng KH lợi nhuận năm 2022
Kết quả đấu giá tài sản thanh lý
 
    .:: SẢN PHẨM MỚI
BIẾN THẾ XUNG
BIẾN THẾ XUNG
Mã số: ALV-60-80-100
 
BIẾN THẾ XUNG
BIẾN THẾ XUNG
Mã số: EER - 35425
Mạch điện tử
Mạch điện tử
Mã số: Mạch điện tử
 
BỘ NGUỒN
BỘ NGUỒN
Mã số: ALV12-12-1R0